Nee. Op dit moment bieden wij geen mogelijkheid om meditaties te delen. Iedere meditatie is namelijk onderdeel van een stapsgewijs programma en hangt samen met eerdere meditaties en toelichtingen.