Reacties onder Live Meditaties zijn slechts tijdelijk zichtbaar. Reacties onder Dag-meditaties, Lezingen en Extra meditaties blijven altijd zichtbaar (tot je deze handmatig verwijdert).