Live lezingen worden vanaf december 2019, afhankelijk van de sessie, aangeboden met audio of met audio en video.

  • Bij Live lezing (audio) is de begeleider niet zichtbaar.
  • Bij Live Lezing (video) is de begeleider zichtbaar – Daarbij kun je als deelnemer je eigen video aan/uitzetten.