Geweldloosheid

Niet het geweld maar het goede vernietigt het kwaad

Tolstoj
‘Wat is een zinvolle dag?’, vroeg iemand aan de Dalai Lama. ‘Anderen helpen en als dat niet kan anderen niet-schaden’, was zijn antwoord. Een oproep om geweldloos (ahimsa

[/av_textblock]
) te leven, uit eerbied voor al het leven. Het afzweren van geweld begint bij onze eigen geest.

Geweld kent vele subtiele vormen: onze mening opleggen, oordelen, kleineren. We kunnen ook de waarheid geweld aan doen op het moment dat we liegen.
De gerichtheid of intentie van waaruit we leven kleurt ons gedrag. Het achtvoudige pad benoemt geweldloosheid als een vaardige intentie die leidt tot rust, stabiliteit of vrede. In je geest, in de wereld.
Opmerkzaam zijn betekent bestaansrecht geven aan de ervaring en is in feite een uitdrukking van geweldloosheid. Het openen, ontvangen en levende wezens met aandacht bekijken is een daad van liefde.