Het ongewisse toelaten maakt ons vrijer

Wibo Koole

De coronacrisis is nog niet voorbij. En dat is maar een van de vele crisissen waar we als aardbewoners mee te maken hebben. Hoe kan het bevrijdend inzicht van de Boeddha ons helpen hiermee vaardig om te gaan?