De psychologie van karma

Ven. Gendun

Heden ten dage wordt karma nogal eens geïnterpreteerd als een soort mysterieus kosmologisch afrekensysteem in afwezigheid van een scheppergod. In werkelijkheid geeft het Boeddhisme een coherente psychologische uitleg van het effect van ons handelen (karma) op ons welzijn en de wijze waarop we de werkelijkheid waarnemen.

Naast een korte meditatie zullen we daarom kijken of deze klassieke theorie nog relevantie heeft voor de moderne mediteerder, hoe we deze experimenteel kunnen onderzoeken en wat precies de functie is van de soms uitbundige traditionele beschrijvingen ervan.