Drie gedeelde menselijkheden

Frits Koster

Lezing en beoefening met betrekking tot wat in de boeddhistische psychologie drie universele karakteristieken worden genoemd: vergankelijkheid, onbevredigendheid en oncontroleerbaarheid – hoe we hier met de beoefening van opmerkzaamheid bij thuis komen en hoe inzicht in deze gedeelde menselijkheid zorgt voor innerlijke vrijheid.