Mindfulness, meditatie, diversiteit en inclusie – ‘Ik ben omdat wij zijn’

Joyce Cordus

Themamaand ‘Kom van je kussen! Geëngageerd boeddhisme’. Voor mij gaat de leer van Boeddha in essentie over hoe wij leven en hoe wij ons gedragen met en ten opzichte van anderen. Het gaat over het begrijpen van lijden en het ontwikkelen van een manier van leven die onze totale menselijkheid omarmt. Dat is waarom geëngageerd Boeddhisme naar mijn mening ook betrekking heeft op een thema als ‘Diversiteit en inclusiviteit’. In deze lezing wil ik hier nader op ingaan d.m.v. (persoonlijke) reflecties en meditaties.