Omgaan met emoties

Han de Wit

Emoties geven kleur aan ons leven. Ze zijn de energie van onze geest en de drijvende kracht van ons verlangen naar geluk voor onszelf en anderen. Dat verlangen is het kloppend hart van onze humaniteit. Maar als dat verlangen in het keurslijf van eigenbelang en egocentrisme wordt geperst neemt het andere vormen aan, zoals hebzucht, agressie, haat en wrok. En we lijden daaronder. We kunnen deze egocentrische emoties proberen te bestrijden, te onderdrukken of te ontkennen. Maar dat is olie op het vuur. Wat dan? We kunnen ons oefenen om de drijvende kracht van emoties uit hun egocentrische vervorming te bevrijden. Hoe dat te doen, dat is het thema van deze lezing’

Han de Wit (dr. H.F. de Wit) is een van de wegbereiders van het boeddhisme in Nederland. Zijn heldere onderricht is ondogmatisch en slaat bruggen tussen de verschillende boeddhistische benaderingen, en tussen het boeddhisme en andere levenshoudingen en -overtuigingen.
Zijn boeken zijn veelgelezen en in vele talen vertaald.