Wie je denkt te zijn, is een misvatting – op zoek naar het Ware Zelf

Ciska Matthes

‘Wat je denkt dat je bent, wie je denkt te zijn, is zo’n volkomen misvatting!’ Deze strenge woorden van Harada Tangen roshi zijn het uitgangspunt voor de lezing vanavond.
We zullen eens nader onderzoeken wie of wat we eigenlijk doorgaans denken te zijn: is ons zelfbeeld niet nogal beperkt en veranderlijk?
Wat zouden we in onszelf kunnen vinden dat níet veranderlijk is? Met andere woorden, wat zou ons Ware Zelf kunnen zijn?
Met oefeningen om naar binnen te kijken en ook citaten van andere wijze meesters.