Vriendelijkheid Meditatie #2

Maryvonne Verkerke

Vriendelijkheid en mildheid voor je eigen binnenwereld kun je trainen. Het is bevorderlijk voor ons psychisch en lichamelijk welzijn en voor ons sociaal functioneren. Vriendelijk zijn voor jezelf heeft een verzachtende invloed op de impact van negatieve gebeurtenissen. Het zorgt voor meer positieve emoties, betere zelfzorg en het vermindert angstige gedachten en gevoelens.