Omgaan met emoties

Ria Kea

De macht van de emoties komt doordat ze onbewust zijn. Ze bepalen wat we willen en wat we niet willen. Elk mens ervaart ze. Hoe gaan we ermee om?