Balanceren in de (wereldse) winden

Riët Aarsse

Deze meditatie gaan we ons laten inspireren door de wijsheid van Mahasi Sayadaw over de wereldse winden: winst en verlies. Hij noemt deze ”Het verkrijgen en het verliezen van aangename dingen”. De ene situatie vinden we prettig, de andere is reden tot frustratie. Ze zijn continue met elkaar verbonden, in de wereld en in onszelf. Herkennen en vriendelijk erkennen van onze verhouding hiertoe kan ruimte en blijheid geven.