Kalmtemeditatie: gewaar zijn van innerlijke lichamelijke nabijheid

Karin Rekvelt

We laten de aandacht rusten in het lichaam met de adembeweging in haar natuurlijke ritme, met langer durende stilte en met een innerlijk luisteren naar lichamelijke gewaarwordingen, zonder voorkeur, zonder afkeer: zo luistert het nu.