Onwankelbaar zitten

Leni Cellini

“I am solid as a mountain. I am firm as the earth. I am free.” ~ Thich Nhat Hanh In deze meditatie cultiveren we de stevigheid in onszelf. We kunnen een stabiliteit en onwankelbaarheid ervaren in het zitten. Zeker in woelige tijden is het belangrijk om contact te maken met die kwaliteit in onszelf die reeds aanwezig is.