Wie ervaart dit alles nu? (self-enquiry)

Ciska Matthes

In meditatie zien we alle ervaringen helder komen en gaan: gedachten, gevoelens, geluiden… Maar wie of wat is de waarnemer daarvan nu eigenlijk? Als je dan zegt: ‘ik’, onderzoek dat dan eens nader. Kun je de waarnemer ergens vinden?Door deze klassieke oefening kunnen we gaan ontdekken dat de ingebeelde persoon die we denken te zijn, eigenlijk niet bestaat, het is maar een idee. De echte ‘ik’, waaraan het hele leven verschijnt, heeft geen vorm en is ongrijpbaar. Hoe bevrijdend.