De juiste gerichtheid

Mirjam Schild

Een onderdeel van het edele achtvoudige pad is het juist richten van de geest. Wat betekent dat?
Hoe leidt het juist richten van de geest tot het ophouden van lijden? En hoe kunnen we daarmee oefenen in onze meditatie en in ons dagelijks leven?