Belichaamd mediteren – Stap 6 Oplossen

Michaël Verlouw

Ontdek – in deze zesdelige serie – de drie lagen van belichaming. Die van het aardse lichaam van vlees en bloed, het subtiele lichaam van zintuiglijke ervaring en emotie, en het bewustzijnslichaam van ‘weten’.

In zes weken verkennen we deze lagen door de aandacht te vestigen op de fysieke, energetische en mentale dimensies van de menselijke ervaring.

Iedere bijeenkomst begint met een korte introductie van ongeveer 15 minuten, gevold door een begeleide meditatie, van ongeveer 30 minuten, waarbij we gebruik maken van het acroniem G.R.O.U.N.D.

G.R.O.U.N.D. staat voor Gronden, Ontspannen, Openen, Ontwarren, Zorg brengen en Oplossen.

Vandaag de zesde en laatste meditatie uit deze reeks. We gaan verder met het verkennen van het Bewustzijnslichaam aan de hand van de instructie Oplossen.

In deze meditatie komen alle voorgaande stappen van belichaamd mediteren bijeen en wordt je door alle lagen van belichaamd mediteren geleid.

Veel oefenplezier.