Meditatie op Eindes

Joost van den Heuvel Rijnders

De manier waarop we iets beëindigen, vormt de manier waarop het volgende begint. Wanneer we vasthouden aan het verleden, beperkt het ons vermogen om het nieuwe te verwelkomen. Vaak houden we vast omdat we nog steeds iets van het verleden eisen, omdat we willen dat het ons meer geeft van wat we hoopten uit die situatie te halen—meer succes, meer liefde. Hoe comfortabeler we zijn met eindes, hoe beter we het nieuwe kunnen verwelkomen en het oude loslaten.