De Boeddha noemde zichzelf de Ontwaakte. Maar waaruit zegt hij te zijn ontwaakt?

Han de Wit

En kunnen wij dat ook? Daar geeft zijn onderricht vele concrete antwoorden op. Han de Wit is een van de belangrijkste leraren binnen de boeddhistische traditie van Shambhala, waarvan Sakyong Mipham de wereldleider is. Han was als leerling van wijlen Chögyam Trungpa Rinpoche door hem opgeleid en gemachtigd om de boeddhistische inzichten en beoefening te onderrichten. Als wetenschapper verwierf hij internationale bekendheid met zijn onderzoek naar de psychologische inzichten die in spirituele tradities te vinden zijn. Hij is auteur van meerdere boeken waaronder Het Open Veld van de Ervaring en De Verborgen Bloei.