Wie is het, die de geluiden hoort?

Ciska Matthes

Er is horen, er is zien, er is voelen. Maar wie of wat is het eigenlijk, die dit alles waarneemt? Is er een ‘iemand’ die het leven ervaart? Door dit innerlijke onderzoek gaan we ontdekken dat de ‘ik’ die hoort en kijkt, niet zo tastbaar is als we ons voorstelden. Een hele bevrijding!

Meditatie geïnspireerd door een tekst van zenmeester Bassui.