Inspiratiemail #3 – Inspiration email

,

for English see below

Beste ,

Vorige week hebben we geoefend met de contemplatie op de anatomische delen. Deze week gaan we op een andere manier kijken naar het lichaam (en de fysieke wereld om ons heen). We doen de contemplatie op de anatomische delen met behulp van de contemplatie op de vier elementen. De vier elementen vertegenwoordigen vier eigenschappen van de fysieke wereld: aarde-element (hardheid), water-element (natheid, cohesie), vuur-element (temperatuur), en wind-element (beweging). Contemplatie op de elementen kan helpen ons minder te identificeren met het lichaam en het kan een toenemende waardering geven voor onze verbondenheid met anderen en met onze omgeving.

De begeleide meditatie van Eerwaarde Anālayo voor de contemplatie van de elementen kun je hier (http://agamaresearch.dila.edu.tw/bhikkhu-analayo-meditation-instructions) luisteren en downloaden (als je naar beneden scrollt, vind je opties in het Nederlands en Engels, maar ook in verschillende andere talen).

Bij deze oefening hoort hoofdstuk 4 “Elementen” uit het “Praktijkboek Satipaṭṭhāna”. Dit hoofdstuk kun je hier (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/81/) lezen en downloaden in het Engels. Je vindt het boek “opengeslagen” op de juiste pagina.

Hoofdstuk 4 gaat onder andere in op hoe we praktisch kunnen oefenen met de elementen, hoe deze oefening bijdraagt aan een openen van het hart en het legt een belangrijk inzicht uit van het vroeg boeddhistische gedachtegoed: niet-zelf.

Mocht het je niet lukken om alles te lezen, dan raden we je van harte aan om in ieder geval de begeleide meditatie (liefst dagelijks) te oefenen. Deze duurt ongeveer 25 minuten en vormt de kern van de oefening voor deze week. Eventuele vragen kun je gericht opzoeken in het bijbehorende hoofdstuk.

Alle informatie van deze mail vind je ook terug op de startpagina (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) .

Mochten er vragen zijn, dan kun je de vrijwilligers van het retraiteteam bereiken via [email protected] (mailto:[email protected]) . Voor technische ondersteuning (inloggen website 30NOW, boek openen, etc) kun je contact opnemen met [email protected] (mailto:[email protected]) .

Hartelijke groet en metta,

Het Retraiteteam
Startpagina – Retraite Bhikkhu Anālayo (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/)
Praktijkboek Satipaṭṭhāna (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/)

Dear ,

Last week we practiced contemplation on the anatomical parts. This week we are going to look at the body (and the physical world around us) in a different way. We do the contemplation on the anatomical parts by using contemplation on the four elements. The four elements represent four properties of the physical world: earth element (hardness), water element (wetness, cohesion), fire element (temperature), and wind element (movement). Contemplation on the elements can help us identify less with the body and it can give us an increasing appreciation of our connection with others and with the environment around us.

You can listen to and download Venerable Anālayo’s guided meditation for contemplation on the elements here (http://agamaresearch.dila.edu.tw/bhikkhu-analayo-meditation-instructions) (if you scroll down you will find options for Dutch and English, as well as in several other languages).

Chapter 4 “Elements” from the ” Satipaṭṭhāna Practice Guide” accompanies this exercise. You can read and download this chapter in English here (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/81/) . You will find the book “opened” on the appropriate page/chapter. You can also read and download the full English version of the book here.

Chapter 4 discusses, among other things, how we can practice with the elements, how this practice contributes to an opening of the heart, and it explains an important insight of early Buddhist thought: non-self.

If you are not able to read it all, we recommend that you at least practice the guided meditation (preferably daily). It takes about 25 minutes and it is the core exercise for this week. If any questions come up, you can look them up in the corresponding chapter.

You can also find all the information of this email on the homepage (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) of the retreat (This is a bilingual homepage, and contains information in both Dutch and English. Please scroll down for English).

If there are any questions, you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) . For technical support (log in to website 30NOW, opening book, etc) you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) .

Kind regards and metta,

The retreat team

Notificaties activeren
Notificatie ontvangen bij
guest
0 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties