Ik ben pedagoog, mindfulness- en (sinds kort) compassietrainer. Gemeenschappelijk in al deze activiteiten zijn kwaliteiten als aandacht, opmerkzaamheid, vriendelijkheid, zorgzaamheid en compassie.
Pedagoog ben ik sinds ik aan mijn werkzame leven begon als jonge onderwijzeres in de Amsterdamse Pijp. Tijdens mijn latere studie pedagogiek ging mijn belangstelling vooral uit naar minder bevoorrechte groepen, mensen die er niet echt bij hoorden, die moeilijk mee konden komen en die werden uitgesloten.
Pas in 2008 kwam ik in aanraking met mindfulness en meditatie. In 2011 rondde ik de opleiding tot mindfulnesstrainer af en ben ik begonnen met mindfulnesstrainingen geven aan met name studenten en docenten. Sinds mijn allereerste stilteretraite ben ik geboeid door Vipassana en ben ik steeds meer en steeds vaker gaan mediteren. Het maakt nu deel uit van mijn dagelijkse bezigheden.
Als zwarte vrouw voel ik mij betrokken bij maatschappelijke thema’s als diversiteit, discriminatie, uitsluiting en racisme. Ook daarin word ik gevoed door kwaliteiten als aandacht, opmerkzaamheid, vriendelijkheid en compassie. Vandaar dat zowel in mijn meditaties als in mijn mindfulness- en compassietrainingen thema’s als verbondenheid, erbij horen en goed genoeg zijn steeds weer terugkomen. Ik laat mij daarbij ook inspireren door de Afrikaanse filosofie van Ubuntu en probeer steeds de verbinding te zoeken met wat ik weet van de Boeddhistische psychologie en leer.

Recent toegevoegd voor leden

You are using the translated form version. We are dealing with a bug that may cause you to receive an error message when completing this questionnaire. In any case, please know that despite the possible error message, we have received your request in full.

Please note that this is an automatically translated page. While efforts have been made to provide an accurate translation, there may be occasional inaccuracies.