Gerjan Schoemaker is begonnen met onderricht in Vipassana meditatie door Dingeman Boot. Daarnaast heeft Gerjan zich verdiept in diverse andere meditatietechnieken waaronder ademwerk en actieve meditaties. Daarvoor heeft hij diverse opleidingen, trainingen, cursussen en retraites gevolgd. Boeddhisme blijft zijn rode draad en alle meditaties en trainingen die Gerjan aanbiedt worden benaderd vanuit Boeddhistisch perspectief. Gerjan verdiept zich met name in Theravada Boeddhisme maar interpreteert deze met name vanuit seculier perspectief en draagt dit ook zo uit. Gerjan is van 2016 t/m 2020 hoofddocent geweest van een meditatieleraren opleiding in Amsterdam en Almere. Vanaf heden richt hij zich helemaal op zijn eigen Meditatie Instituut Vihara.

Recent toegevoegd voor leden

You are using the translated form version. We are dealing with a bug that may cause you to receive an error message when completing this questionnaire. In any case, please know that despite the possible error message, we have received your request in full.

Please note that this is an automatically translated page. While efforts have been made to provide an accurate translation, there may be occasional inaccuracies.