Irène Kaigetsu Bakker

Irène Kaigetsu Bakker

Irène Kaigetsu Bakker (1945) is zenleraar; werd in 1989 boeddhist en is sinds 1995 zen-monnik. Zij beoefende zen van 1986 – 2011 onder leiding van de Amerikaanse zenmeester Genpo Merzel, waarvan gedurende zes jaar fulltime in het Kanzeon Zen Center in Salt Lake City (USA).
Sinds haar ontmoeting met Roshi Joan Halifax tijdens een Zen Peacemaker retraite in Auschwitz in 1996 werkte Irène  intensief met haar samen, zowel op het gebied van stervensbegeleiding als bij zen training in Upaya Zen Center in Santa Fe (NM).
In 2012 ontving Irène van Joan Halifax dharma transmissie, waarmee ze volledig geautoriseerd zen priester en zenleraar (Sensei) werd in de White Plum Asangha overdrachtslijn. Zij ontving daarbij de naam ‘Kaigetsu’ (Ocean Moon) naast de dharmanaam ‘Kyojo’ (Jewel Mirror Samadhi) die zij in 1989 van Genpo Merzel ontving.
Irène Bakker leidt Zen Spirit sinds 2004, met zengroepen in Arnhem, Groningen, Mantgum, Rosmalen en Geldermalsen. Daarnaast geeft zij – behalve stilte retraites – regelmatig trainingen en workshops over het omgaan met sterven, onder meer voor mensen die in de gezondheidszorg werken. Als systeemtherapeut werkte zij zeven jaar met mensen met kanker in psycho-oncologisch centrum ‘Het Behouden Huys’ in Haren (Gr) en daarnaast had zijn een eigen therapeutische praktijk. Irène Bakker is consulent stervensbegeleiding voor de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) en ‘Spirit holder’ voor de Zen Peacemakers Lage Landen.
Irène is moeder van twee zoons en een dochter en trotse ‘Omi’ van negen kleinkinderen.

Voor de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) is in 2012 een portret gemaakt van Sensei Irène Kaigetsu Kyojo Bakker.
Op jonge leeftijd trouwt ze met haar jeugdliefde en ze krijgen drie kinderen. Hoewel ze een goed leven heeft, mist ze iets wezenlijks. Ze verdiept zich in het boeddhisme en als de kinderen het huis uit zijn, vertrekt ze naar haar leraar Genpo Roshi in de VS. Zenmeester Joan Halifax Roshi wordt haar tweede zenleraar en haar inspirator voor het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase. Sinds 2004 leidt Irène Bakker Zen Spirit, een bloeiende boeddhistische en maatschappelijk geëngageerde organisatie met onder meer sangha’s in Groningen en Arnhem. In maart 2012 ontving zij dharmatransmissie van Joan Halifax Roshi, in de overleveringslijn van Bernie Glassman en Maezumi Roshi.

Recent toegevoegd

This is an automatically translated version of 30NOW.nl - Translations may not always be accurate