De Zen van Pinksteren

André van der Braak

Op deze Pinksterzondag gaan we in op de betekenis van de verspreiding van het Licht, dat ook in de zenschool van de Stille Belichting, waar Dogen uit voortkomt, een grote rol speelt. Zowel de christelijke als de boeddhistische taal zijn hier stamelende pogingen om een Mysterie aan te duiden. Juist een dialoog tussen christendom en boeddhisme is meer dan ooit nodig om dit Mysterie opnieuw te leren verstaan, en te leren belichamen in ons leven.