Zen in een jaar van Corona

André van der Braak

In het jaar 2020 heeft de corona-pandemie veel van onze zekerheden en vaste patronen aan het wankelen gebracht. Plotseling is het niet meer zo vanzelfsprekend waar ons leven over gaat. Wat betekent “het goede leven” nu nog, en wat moeten we aan met termen als “verlichting” en “bevrijding”?Vanuit de Chinese zentraditie staat de praktijk van de bodhisattva voorop: de onvoorwaardelijke toewijding aan de bevrijding van alle levende wezens.