Begeleiders & sprekers

Bekijk het individuele aanbod

Meditatie wordt beoefend in diverse religieuze tradities en is dus niet “exclusief” boeddhistisch. Je zou meditatie kunnen zien als een pauze in je drukke leven., waarin je een paar keer diep ademhaalt en je aandacht naar binnen richt. Wat je ontdekt is niet per se iets religieus, maar  jezelf:  je gedachten, gevoelens, diepere overtuigingen, patronen en persoonlijkheidskenmerken.

Als je even stil zit dan merk je dat je eigenlijk voortdurend aan het denken bent. Je denkt aan je agenda voor vandaag, hoe het met je vriend(in) gaat, aan het vuilnis dat nog opgeruimd moet worden, aan een opmerking van een collega op het werk, etcetera. Omdat je geest almaar doordraaft, is er geen ruimte  om jezelf en dít moment te ervaren. Met 30NOW meditatie train je de geest om deze ruimte weer te ervaren en terug te keren naar het hier en nu. 

Het proces van mediteren is vergelijkbaar met het opbouwen van je conditie door sport, of het leren bespelen van een instrument. Alleen als je oefent en dit geruime tijd volhoudt, ga je de effecten ervaren.

De mate en de tijd waarin je effect ervaart verschilt per persoon. Er zijn mensen die na de eerste keer al sterke effecten merken, waar anderen na twee weken of pas twee maanden milde effecten waarnemen. Geef jezelf vooral de ruimte en tijd om dit zelf te onderzoeken. Positieve effecten zal je op den duur bijna zeker  ervaren. Bekijk ook de tips routine met mediteren

Er zijn honderden wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de gezondheidseffecten van meditatie. De resultaten geven doorgaans aan dat mensen die regelmatig mediteren, een betere mentale én lichamelijke gezondheid hebben dan mensen die niet mediteren.

Een paar voorbeelden:

> Individuals reporting greater cognitive, mystical and fewer negative emotions during meditation reported greater self-compassion, flow and less psychological distress and more benefits from meditation in everyday life than individuals less engaged during meditation. bron

> Meditation practice produced increases over time in daily experiences of positive emotions, which, in turn, produced increases in a wide range of personal resources (e.g., increased mindfulness, purpose in life, social support, decreased illness symptoms). In turn, these increments in personal resources predicted increased life satisfaction and reduced depressive symptoms. bron

> Mindfulness-based stress reduction, a form of meditation, has been shown to decrease the physiological acute stress response. bron

> Physiological changes in the brain—an altered volume of tissue in some areas—occur through meditation. Practitioners also experience beneficial psychological effects: they react faster to stimuli and are less prone to various forms of stress. Bron

Mediteren kan positief werken bij de behandeling van depressieve klachten, maar doorgaans vooral als je al op de weg terug uit een depressie bent. Bij depressieve klachten raden wij je daarom aan om eerst goed te overleggen met je arts of behandelaar voor je van start gaat met 30NOW.

Nee, meditatie is in principe heel eenvoudig. Maar door onze veelal vastgeroeste patronen en overtuigingen voelt het soms lastiger dan je zou verwachten. We zijn namelijk gewend om alle gedachten, emoties en gebeurtenissen direct te veroordelen of te overdenken.
Je kan hiermee zeggen dat de moeilijkheid van meditatie juist zit in de eenvoud.

Dat is een veelgehoord misverstand. Mediteren kan directe voordelen hebben voor je eigen welzijn, maar tegelijkertijd gaan de mensen om je heen ervaren dat je beter in je vel zit. Dat je meer aandacht hebt – ook voor hen! – en dat je geduldiger of vriendelijker bent tegenover je  familie, vrienden, je partner of collega’s. Meditatie kan kortom helpen om relaties te verbeteren.

Volgens het woordenboek staat meditatie voor: “bezinning, reflectie, concentratie op het innerlijk”. Daar is weinig zweverigs aan.
Het is een praktische training in het bewust worden van wat er in jezelf speelt. Wel komt het oorspronkelijk uit het Verre Oosten waardoor de methode voor veel mensen onbekend is. Daarbij roept het snel associaties op met wierook, lotus-houdingen, buddha-beeldjes en meditatiekussens. Grappig genoeg zijn deze elementen bij meditatie helemaal niet nodig.

Ja, iedereen kan leren mediteren. Meditatie is een training van de geest en hierbij zijn lsociale status, religie of bijvoorbeeld leeftijd geen belemmering. Het vraagt alleen een tijdinvestering en doorzettingsvermogen  om te mediteren. Bekijk ook de tips voor routine met mediteren.

Dat kan wel, maar bij 30NOW brengen we theorie en praktijk samen waardoor jij alleen maar een rustige zitplaats en een luisterend oor nodig hebt om de kracht van meditatie te ervaren. Dit kost minder energie en moeite dan wanneer je jezelf eerst gaat inlezen om vervolgens ervaring in de praktijk op te doen. Daarnaast ben je er met 30NOW zeker van dat je eenvoudig in contact staat met ervaren begeleiders en geestverwanten die ook hiermee bezig zijn. 

Nee, doe dat zeker niet! Tijdens het mediteren ga je met je aandacht naar binnen en ben je niet met je aandacht naar buiten gericht. Het zou gevaarlijk zijn om dit te combineren met fietsen of autorijden. Rustig buiten wandelen kan wel; probeer dit eens in een loopmeditatie. 

Jazeker. Piekeren is denken in cirkels, en dat is met name ‘s nachts erg lastig te doorbreken. Door meditatie leer je die gedachten eerder op te merken en  los te laten door ze met wat afstand te bekijken. Hiermee zullen de gedachten jou minder in de greep houden.

Net als bij sport en het bespelen van een instrument is oefening nodig om de vaardigheid te leren. Met meditatie train je de geest om mentaal te fit te blijven; dit vraagt om structurele herhaling. Met name in de eerste vier weken is dagelijkse training belangrijk om routine op te bouwen en concrete verandering te ervaren. Bekijk ook routine met mediteren.

Nee, je hoeft nergens in te geloven! 30NOW maakt gebruik van effectieve meditatietechnieken die wetenschappelijk zijn onderzocht. Deze staan los van religie, goeroes en overtuigingen. Het gaat erom dat je zelf gaat onderzoeken hoe meditatie voor jou kan werken. Daarvoor heb je wat geduld nodig, vertrouwen en doorzettingsvermogen maar géén geloof. 

De ochtenden zijn over het algemeen het prettigst als je begint met 30NOW. Maar volg de sessies vooral op het moment van de dag dat jou het beste uitkomt, zodat je jezelf geen geweld aan hoeft te doen. Mediteren kan ook prima  als je thuiskomt van je werk of voor het slapen gaan. Bekijk ook de tips voor routine met mediteren.

Zoek een redelijk rustige, comfortabele plek waar je niet snel gestoord wordt. Het helpt als je deze plek associeert met rust; dus niet achter een vol bureau of naast een volle wasmand. Maar belangrijk is dat  dat je 30NOW overal kan beluisteren, dus je kunt ook gewoon je ogen sluiten.

Als je regelmatig mediteert, kun je spirituele ervaringen hebben. Door middel van de  oefeningen  richt je je meer op het huidige moment. In dit moment kan je een glimp opvangen van spirituele dimensies. Uiteindelijk is het bewust aanwezig zijn in lichaam en geest al een spirituele activiteit op zichzelf.

Spirituele ervaringen die je zou kunnen hebben:
> Gevoel van ultieme verbondenheid
> Energiestroom waardoor je je ruimer en meer in contact voelt
> Ervaring van innerlijke geluiden, kleuren of vormen
> Ervaring van grenzeloze, onvoorwaardelijke liefde
> Stroom van goedheid en acceptatie
> Prettige ervaring van de lege of vergankelijke aard van alles
> Het oplossen van je lichaam in licht of samenvloeiing met de omgeving
> Ervaren van een continue aanwezigheid van een allesomvattende rust.

Hoewel mindfulness zijn wortels heeft in het boeddhisme, hoef je helemaal geen boeddhist te zijn om mindfulness te beoefenen. De bekende Amerikaanse hoogleraar Jon Kabat-Zinn heeft de mindfulnesstraining veertig jaar geleden ontwikkeld door de techniek van meditatie los te maken uit de boeddhistische context, en deze toegankelijk te maken voor westerlingen. Religie komt er in de training niet aan te pas, wel laagdrempelige meditatieoefeningen, yoga en andere manieren om bewuster te leren leven. Inmiddels zijn de MBSR (Engels: mindfulness-based stress reduction, op mindfulness gebaseerde stressvermindering) en MBCT (Engels: mindfulness-based cognitive therapy, op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie) zeer populair en helemaal geaccepteerd in het Westen.

Mindfulness verwijst naar:

 • De mindfulnesstraining, ontwikkeld om mensen te leren meer bewust te leven en anders om te gaan met stress, gedachten en emoties.
 • Een vorm van meditatie waarin je je op een niet-reactieve manier bewust wordt  van de sensaties en situaties van het moment: bewuste, milde aandacht.

 

Gevoelens zijn meestal herkenbare ervaringen in je lichaam. Wanneer je bijvoorbeeld gestrest bent, voel je misschien spanning in je nek en schouders. Emoties voel je ook in je lichaam, bijvoorbeeld verdriet als brok in je keel of boosheid als warmte en hartkloppingen. 

Gedachten zijn de beelden, herinneringen, overtuigingen, oordelen en overdenkingen die door je hoofd zwerven en vaak gevoelens veroorzaken.

Er zijn veel dingen in het leven die buiten onze controle liggen. Maar het is mogelijk om verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen gemoedstoestand en deze te veranderen.
Meditatie is een methode om concentratie, helderheid, emotionele positiviteit naar boven te halen en het kunnen zien van de ware aard van dingen. Je leert de patronen en gewoontes van je geest te doorzien en op een meer open en vrije manier naar je jezelf en de wereld te kijken.

Om Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van de moderne mindfulness te citeren: “Het is je bewustzijn oefenen, van moment tot moment, zonder oordeel”.

Een staat van heldere, niet-oordelende en niet-afdwalende aandacht voor de inhoud van het bewustzijn. Los van de belevenis of de inhoud aangenaam of onaangenaam is.
Het ontwikkelen van deze kwaliteit van de geest zorgt ervoor dat: pijn, angst en depressie verminderen; verbetering van de cognitieve functie; het produceert zelfs veranderingen in dichtheid van grijze materie in hersengebieden met betrekking tot leren en geheugen, emotionele regulatie en zelfbewustzijn.

Als je even stil zit, merk je dat je bijna voortdurend aan het denken bent. Je agenda voor vandaag, die grappige Instagram post, hoe het met je vriendin/ vriend gaat, het vuilnis dat nog weggebracht moet worden, een opmerking van een collega op het werk, zorgen over de toekomst, etcetera. Omdat je geest zo kan doordraven, blijft er weinig ruimte over om jezelf en je omgeving in het moment te ervaren. Met meditatie train je de geest om deze ruimte te ervaren in het hier en nu. 

Opmerkzaamheid en aandacht zijn twee begrippen die soms door elkaar gebruikt worden, maar ze hebben wel degelijk een verschil. Opmerkzaamheid is de eigenschap om details op te merken en om alert te zijn op wat er om je heen gebeurt. Aandacht is de mate waarin je je mentale focus op iets richt.

Wat je misschien als een nadeel kan ervaren is dat je routinematig tijd moet investeren en je oprecht moet willen openstellen voor de mogelijke inzichten die meditatie kan brengen. Mediteren is verder niet altijd geschikt voor  mensen met psychiatrische klachten, zoals onbehandeld trauma of een depressie die nog niet in de herstelfase is. Bekijk ook de tips routine met mediteren.

Meditatie leert je om je geest te kalmeren, concentratie te ontwikkelen en je bewustzijn te vergroten. Met meer  bewustzijn van je denkpatronen en emotionele gewoonten, leer je om op een meer objectieve en bekwame manier naar jezelf en je omgeving te kijken. Dit helpt je om wat makkelijker  met het leven om te gaan, en mee te gaan. Je gaat emoties beter begrijpen en je kan je impulsiviteit en reactiviteit eerder herkennen en soms ook gaan  doorbreken.

Een ander resultaat is een scherpere focus. Meditatie kan je vermogen om te focussen en te concentreren vergroten. 

Het kan ook helpen bij het verlichten van slaapproblemen en slapeloosheid doordat je leert te stoppen met piekeren. Verdere veelgenoemde  voordelen kunnen zijn:

 • Gevoel van geluk/ gemoedsrust
 • Minder emotionele reactiviteit; minder intense negatieve emoties en stemmingswisselingen
 • Meer inlevingsvermogen
 • Meer creativiteit en zelfontplooiing
 • Afname van angstklachten
 • Voorbeelden van fysieke voordelen:
 • Lagere hartslag
 • Lagere bloeddruk
 • Sneller herstel van stress
 • Diepere en langzamere ademhaling
 • Ontspanning van de spieren
  Beter kunnen omgaan met (chronische)  pijn

De inhoudelijke lijn die we bij 30NOW volgen is een eigentijdse benadering van boeddhistische meditatie. Centraal staat de beoefening van mindfulness of aandacht: een erkennend gewaarzijn van lichamelijke en mentale ervaringen. Hoewel er verschillen zijn in stijlen en inhoud van de aangeboden meditaties, sluiten ze alle aan bij het principe van mindfulness. Er worden ook meditaties aangeboden die andere kwaliteiten tot ontwikkeling kunnen brengen zoals kalmte, vriendelijkheid en compassie.

Zie ook 30NOW.nl/over-30now

Als je regelmatig mediteert, kan je spirituele ervaringen hebben. Door middel van concentratieoefeningen laat je je gebruikelijke gedachten en patronen los en richt je je op het huidige moment. In dit moment kan je een glimp of sterke kracht ervaren van spirituele dimensies. Uiteindelijk is het bewust aanwezig zijn met lichaam en geest al een spirituele activiteit op zichzelf. Andere spirituele ervaringen die je zou kunnen hebben:

 • Gevoel van ultieme verbondenheid
 • Energiestroom waardoor je je ruimer en meer in contact voelt.
 • Ervaring van innerlijke geluiden, kleuren of vormen.
 • Ervaring van grenzeloze, onvoorwaardelijke liefde.
 • Stroom van goedheid en acceptatie.
 • Prettige ervaring van de lege of vergankelijke aard van alles.
 • Het oplossen van je lichaam in licht of samenvloeiing met de omgeving.
 • Ervaren van een continue aanwezigheid van een allesomvattende rust.

Bekijk het 30NOW aanbod >>

Je hoeft niet bang te zijn dat meditatie je verandert in een wazige hippie. Met meditatie train je je geest; de oefeningen helpen je om je aandacht te trainen. 

In je dagelijks leven ga je waarschijnlijk juist een sterkere concentratie en meer gemoedsrust ervaren. Daarnaast kom je waarschijnlijk makkelijker in een staat van “Flow” terecht. Psychologen gebruiken het woord “Flow” voor de mentale staat waarmee intensieve concentratie samengaat. Een ontspannen alertheid waarin afleidingen wegvallen en activiteiten vanzelf lijken te gaan.

In ieder geval niet “dommer”!Door regelmatig te mediteren krijg je wat meer ruimte in je hoofd en pak je mogelijk ook makkelijker nieuwe zaken op. Het lijkt erop dat mensen dingen beter onthouden als ze regelmatig mediteren. Maar of je echt slimmer wordt, kunnen we niet garanderen!

This is an automatically translated version of 30NOW.nl - Translations may not always be accurate