1 januari – 31 december 2022

LEEF!

365 dagen mindful

Samen online en lokaal oefenen met de jaargroep

Dit is wat je kan verwachten

 • Maandelijkse live sessie (12)

  Een kalenderjaar lang, iedere eerste donderdag van de maand een online live sessie van 20.00 – 21.45 uur.

  Opbouw van de live sessies zijn is volgt:

  • 20:00  Welkom
  • 20:05  Meditatie
  • 20:30  Ervaringen delen
  • 21:00  Thema, gelinkt aan dagelijks leven
  • 21:30  Korte afsluitende meditatie
  • 21:45  Einde

  Een sessie bestaat uit meditatie, uitwisseling over de oefeningen voor thuis, inleiding op het thema.

  Thema’s bekijken

 • Oefeningen voor thuis

  Na de live sessie ontvang je contemplaties en oefeningen voor het dagelijks leven. Bedoeld om de beoefening tot leven te brengen en levend te houden. 

 • Geleide meditaties - uit het archief

  Je ontvangt een geleide meditatie op het thema uit het rijke archief van 30NOW. Deze meditatie kan je op een zelfgekozen tijdstip bekijken en terugkijken. 

  De meditaties worden verzorgd door het diverse team van 30NOW begeleiders. Zo verrijk je jouw eigen oefening met verschillende accenten uit verschillende meditatie-tradities. 

 • Meditatiedagen bij jou in de buurt (3)

  Gedurende ons jaar samen is er in maart, juni en oktober een meditatiedag bij jou in de buurt. Deze dagen vinden plaats op tenminste 10 locaties in België en Nederland. De dagen worden verzorgd door lokale meditatie-leraren. 

  De locaties en begeleiders:

  • Amersfoort: Job Burgers 
  • Amsterdam: Riët Aarsse, Ria Kea 
  • Antwerpen: Dorine Esser
  • Den Bosch: Michaël Verlouw 
  • Deventer: Maarten Olthof
  • Enschede: Joost van den Heuvel Rijnders 
  • Groningen: Ank Schravendeel
  • Leuven: Leni Cellini
  • Nijmegen: Dick Verstegen 
  • Rotterdam: Simin Abravesh
  • Online-alternatief voor lokale meditatiedagen worden verzorgd door Frits Koster, Maryvonne Verkerke, Edel Maex, Mariëtte Verhoef en Dick Verstegen.

  Thema’s van de meditatie-dagen:

  • Maart 2022:  Stil zitten, stil zijn
  • Juni 2022:  Er is geen lukken of mislukken
  • Oktober 2022:  Wijsheid en Liefde

  De globale opbouw is als volgt (kleine verschillen per locatie zijn mogelijk)

  • 10:00 Meditatie (zit- en loop)
  • 12:00 Delen ervaringen
  • 12:30 Lunch
  • 13:30 Meditatie (zit- en loop)
  • 14:00 Lezing + reflectie op het thema 
  • 15:00 Uitwisseling
  • 16:00 Einde

  Deelnemers van de Jaargroep die niet in staat zijn om offline de meditatiedagen te volgen kunnen kiezen voor een online alternatief. Het is niet mogelijk één van de dagen online te volgen. Er wordt dus vooraf een keuze gemaakt tussen: online of lokale deelname.

  Overzicht met locaties & data

 • Groepsuitwisselingen (2)

  Tijdens het jaar – in de maanden mei en september – hebben alle deelnemers de mogelijkheid voor een online uitwisseling in een groep van ongeveer 20 deelnemers. De bijeenkomsten zijn interactief en iedereen heeft de kans te reflecteren op eigen ervaringen. Daarmee ondersteun je zowel je eigen proces als dat van de andere deelnemers. Een van de vaste begeleiders is aanwezig.

 • Ondersteuning

  Gelegenheid tot het delen van ervaringen en het stellen van vragen.

  Drie vaste ervaren begeleiders zijn gedurende het jaar beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding.

  Vaste begeleiders

 • Online en lokale sangha

  Online en lokale sangha waar je samen kan ervaren, uitwisselen en vanuit verbinding kan verdiepen.
  Je ontmoet elkaar online, luisterend en uitwisselend en op drie meditatie dagen bij jou in de buurt.

 • Terugkijken

  Alle cursus-onderdelen kun je tijdens en na de cursus-periode terugkijken, opnieuw ervaren en beoefenen.

  • Maandelijks live sessies – worden opgenomen;
  • Informatie over het thema;
  • De meditaties uit het archief;
  • De oefeningen voor thuis;
  • Gedeelde vragen en antwoorden van deelnemers en begeleiders.

  Je behoud onbeperkt toegang tot de Live Cursus met een Lidmaatschap.
  Zonder Lidmaatschap heb je toegang tot 5 maanden na de Live Cursus.

Lokale

meditatiedagen

in 

Amsterdam Amersfoort Antwerpen Deventer Enschede Groningen s-Hertogenbosch Leuven Nijmegen Rotterdam

Meer info WEERGEVEN

(de kaart met offline bijeenkomsten is niet meer beschikbaar omdat deze Live Cursus is afgelopen)

Thema’s en activiteiten

 • Januari

   

   Online live sessie rond het thema op 6 januari – van 20.00 tot 21.45 uur – met terugkijkmogelijkheid.

  Thema: Intentie
  Dat waar we vaak aan denken zal de richting worden waarin we ons ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat we deze jaartraining beginnen we het voor onszelf helder krijgen van onze intentie. Die zal ons richting geven en een herinnering zijn als het even moeilijk is

   Oefeningen voor het dagelijks leven plus meditatie uit het archief vanaf 6 januari.

 • Februari

   

   Online live sessie  rond het thema op 3 februari – van 20.00 tot 21.45 uur – met terugkijkmogelijkheid.

  Thema: Opmerkzaamheid, inzet en helder weten
  Opmerkzaamheid (mindfulness) alleen is niet genoeg, maar wanneer deze kwaliteit ondersteund wordt door inzet en helder weten is het de ingang naar de vrijheid die we zoeken – het vrij zijn van stress en verwarring, het vrij zijn van lijden.

   Oefeningen voor het dagelijks leven plus meditatie uit het archief vanaf 3 februari.

 • Maart

   

   Online live sessie rond het thema op 3 maart – van 20.00 tot 21.45 uur – met terugkijkmogelijkheid.

  Thema: Opmerkzaamheid op het lichaam
  Meditatie is niet ‘denken’, meditatie is ‘direct ervaren’. Het eerste grote gebied waarop we de opmerkzaamheid kunnen richten is dat van het lichaam. Ervaringen, gedachten en emoties kennen allemaal een fysieke uitdrukking. Je daar op richten brengt je uit je hoofd, in je lichaam. We gaan ook zien dat het lichaam een uitdrukking is van de vier elementen; aarde, water, vuur en lucht.

   Oefeningen voor het dagelijks leven plus meditatie uit het archief vanaf 3 maart.

   Lokale meditatiedag – bekijk jouw locatie voor datum en tijden.

 • April

   

   Online live sessie rond het thema op 7 april – van 20.00 tot 21.45 uur – met terugkijkmogelijkheid.

  Thema: Opmerkzaamheid op de gevoelstoon
  Het tweede grote gebied waarop we de opmerkzaamheid kunnen richten is dat van de gevoelstoon – de directe beleving van iedere ervaring als prettig, onprettig en neutraal. Wanneer we leren uit de, veelal automatische, reacties op deze gevoelstonen te blijven, ontstaan er tijd en ruimte waarin we een bewuste keuze kunnen maken.

   Oefeningen voor het dagelijks leven plus meditatie uit het archief vanaf 7 april.

 • Mei

   

   Online live sessie rond het thema op 5 mei – van 20.00 tot 21.45 uur – met terugkijkmogelijkheid.

  Thema: Opmerkzaamheid op gedachten en emoties
  Het derde en vierde gebied waarop we de opmerkzaamheid kunnen richten zijn dievan gedachten en emoties. Deze ervaringen kunnen zo overtuigend of overweldigend zijn dat ze ons leven lijken te bepalen. Maar in de beoefening gaan we zien dat ook gedachten en emoties geen ‘substantie’ hebben – ze veranderen voortdurend, zijn daarmee onbevredigend en zijn (in ultieme zin) oncontroleerbaar. Die werkelijkheid gaan zien maakt dat we er vrijer van worden.

   Oefeningen voor het dagelijks leven plus meditatie uit het archief vanaf 5 mei.
   Online groepsuitwisseling op 19 mei – van 20.00 tot 21.30 uur – zonder terugkijkmogelijkheid.

 • Juni

   

   Online live sessie rond het thema op 2 juni – van 20.00 tot 21.43 uur – met terugkijkmogelijkheid.

  Thema: Vijf Hindernissen in de meditatie
  Iedereen kent wel momenten – in de beoefening maar ook in het dagelijks leven – waarop de hart/geest vertroebeld wordt door begeerte, boosheid, vermoeidheid, opwinding of twijfel. Het is mogelijk om je relatie tot deze vijf hindernissen op zo’n manier te veranderen dat ze een ingang kunnen zijn ter verdieping van je beoefening.

   Oefeningen voor het dagelijks leven plus meditatie uit het archief vanaf 2 juni.

   Lokale meditatiedag – bekijk jouw locatie voor datum en tijden.

 • Juli

   

   Online live sessie rond het thema op 7 juli  – van 20.00 tot 21.43 uur – met terugkijkmogelijkheid.

  Thema: Vijf ondersteunende factoren voor de meditatie
  Het is mogelijk om actief en bewust bepaalde kwaliteiten te ontwikkelen die het zuiveringsproces van de hart/geest, wat meditatie in essentie is, ondersteunen.  In deze les gaan we kijken naar: vertrouwen, inzet, opmerkzaamheid, concentratie en wijsheid. En naar hoe deze zich tot elkaar verhouden.

   Oefeningen voor het dagelijks leven plus meditatie uit het archief vanaf 7 juli.

 • Augustus

   

   Online live sessie rond het thema op 4 augustus – van 20.00 tot 21.43 uur – met terugkijkmogelijkheid.

  Thema: Hartoefeningen
  Onze beoefening kent twee vleugels – wijsheid en liefde – die beide in gelijke mate ontwikkeld dienen te worden. Omdat wijsheid zonder liefde koud kan zijn en liefde zonder wijsheid naïef en grenzeloos. Zonder de beoefening van liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid is de beoefening incompleet.

   Oefeningen voor het dagelijks leven plus meditatie uit het archief vanaf 4 augustus.

 • September

   

   Online live sessie rond het thema op 1 september – van 20.00 tot 21.45 uur – met terugkijkmogelijkheid.

  Thema: Ethiek
  Heilzaam leven ondersteunt de beoefening niet alleen, het is het fundament waarop onze beoefening rust. Wanneer je een helder bewustzijn hebt over wat je doet, denkt en zegt en daarin heilzame keuzes maak zal dat zeker je dagelijks leven maar ook je formele beoefening makkelijker maken. We oefenen met vijf richtlijnen die je daarin ondersteunen.

   Oefeningen voor het dagelijks leven plus meditatie uit het archief vanaf 1 september.

   Online groepsuitwisseling op 22 september – van 20.00 tot 21.30 uur – zonder terugkijkmogelijkheid.

 • Oktober

   

   Online live sessie rond het thema op 6 oktober – van 20.00 tot 21.45 uur – met terugkijkmogelijkheid.

  Thema: Vergankelijkheid
  De werkelijkheid kenmerkt zich door het feit dat alles vroeg of laat verandert – niets is permanent. Dit echt gaan zien en daar naar gaan leven maakt dat je makkelijker mee kunt bewegen met de stroom van het leven. De vergankelijkheid gaan zien kan de ingang zijn naar het gaan zien van alle drie de kenmerken van het bestaan; niets is permanent, niets is perfect en niets is persoonlijk. Klinkt dat deprimerend? Het is deze diepe waarheid met wijsheid en compassie leven die je vrij maakt!

   Oefeningen voor het dagelijks leven plus meditatie uit het archief vanaf 6 oktober.

   Lokale meditatiedag – bekijk jouw locatie voor datum en tijden.

 • November

   

   Online live sessie rond het thema op 3 november – van 20.00 tot 21.45 uur – met terugkijkmogelijkheid.

  Thema: Je beoefening leven
  De formele beoefening van zitten op je kussen, langzaam lopen of aandachtig staan is één ding, maar wat doe je met die andere 23 uur van de dag? Deze les gaat over het feit dat alles beoefening is. We sluiten niets buiten en uiteindelijk is er geen verschil meer tussen het zitten op je kussen en het leven van je leven. Beoefening is leren leven!

   Oefeningen voor het dagelijks leven plus meditatie uit het archief vanaf 3 november.

 • December

   

   Online live sessie rond het thema op 1 december – van 20.00 tot 21.45 uur – met terugkijkmogelijkheid.

  Thema: Opnieuw intentie
  Hoe nu verder? Na 365 dagen met elkaar geoefend te hebben is de cirkel rond. Door opnieuw contact te maken met je diepste waarden en een intentie te koppelen aan het leven daarvan, wordt het gemakkelijker om de beoefening vol te houden en te blijven verdiepen. Datzelfde geldt voor de ondersteuning die je kunt zoeken door je aan te sluiten bij een lokale meditatiegroep bij jou in de buurt. Wat ga jij doen om dit pad van bevrijding te blijven bewandelen?

   Oefeningen voor het dagelijks leven plus meditatie uit het archief vanaf 1 december.

Joost van den Heuvel Rijnders

Joost van den Heuvel Rijnders

Vaste begeleider

Michaël Verlouw

Michael Verlouw

Vaste begeleider

Maryvonne Verkerke

Maryvonne Verkerke

Vaste begeleider

10 lokale begeleiders

Begeleiders voor de lokale meditatiedagen

Stappen voor deelname

Bekijk de data van de maandelijkse online live sessies en bepaal of je hierbij kan aansluiten. Een online live sessie missen is geen probleem, de online bijeenkomsten kun je achter terugkijken.

Bekijk voor het deelnemen aan de lokale meditatiedagen op de kaart of er een locatie bij jou in de buurt is waar je de meditatiedagen wilt volgen. Bekijk ook de data voor deze dagen. Indien het praktisch niet haalbaar is deze dagen op locatie te volgen, bekijk dan de data voor het online alternatief.

Login met je bestaande account.
Nog geen account? Maak een (gratis) Cursussen account – of een (betaald) Lidmaatschap account aan.

Belangrijke voorwaarden

 • Zonder Lidmaatschap bedragen de kosten voor deelname € 495,-
  Met Lidmaatschap bedragen de kosten voor deelname € 450,-
 • Je betaalt voor de cursusperiode van 1 januari t0t en met 31 december 2022.
 • Aanmelden is (verlengd) mogelijk tot en met 15 januari 2022 (23.59 uur).
 • Met een actief Lidmaatschap behoud je onbeperkt toegang tot het cursusmateriaal. Dit betekent dat je de Startpagina met Themapagina’s kan bekijken zolang je over een actief lidmaatschap beschikt.
  Zonder lidmaatschap blijft het cursusmateriaal na afloop nog 5 maanden toegankelijk.
 • Wanneer je graag aan deze Jaargroep wilt deelnemen maar deze echt niet kunt betalen, stuur ons dan een bericht. Want hoewel we een organisatie zijn die kosten maakt, zijn we van mening dat geld nooit de reden mag zijn om mensen geen toegang te geven.

Aanmelden voor deze live cursus/ de Jaargroep van dit jaar is niet meer mogelijk.

This is an automatically translated version of 30NOW.nl - Translations may not always be accurate