Inspiratiemail #7 – Inspiration email

,

for English see below

Beste ,

Deze week gaan we verder met de vijf hindernissen. Dit is het eerste deel van de vierde satipaṭṭhāna. Je kunt ze zien als belemmeringen in de geest, obstakels die de geest vertroebelen en die het ontwaken verhinderen. De vijf hindernissen zijn: zintuiglijk verlangen, boosheid, sloomheid-en-traagheid, onrust-en-zorgelijkheid en twijfel. *

Met de contemplatie op de vijf hindernissen is het eerst van belang om te leren herkennen of een hindernis in de geest aanwezig is of niet. Daarna gaan we oefenen om hun voorwaardelijkheid te onderzoeken: wat zijn de oorzaken en voorwaarden die geleid hebben tot het ontstaan van de hindernis? Wat zijn de oorzaken en voorwaarden die ons helpen om er weer uit te komen? Wanneer we meer en meer de voorwaardelijkheid van de vijf hindernissen begrijpen en in onze eigen ervaring zien, dan kan dit ons helpen om ze steeds meer achter ons te laten en te ontstijgen.

De begeleide meditatie van deze week loopt de verschillende hindernissen langs en geeft kort aan hoe we hier mee om kunnen gaan binnen het kader van onze satipaṭṭhāna-meditatie. Je kunt de begeleide meditatie van Eerwaarde Anālayo hier (http://agamaresearch.dila.edu.tw/bhikkhu-analayo-meditation-instructions) luisteren en downloaden.

Neem daarnaast rustig de tijd om hoofdstuk 8 “Hindernissen” van het “Praktijkboek Satipaṭṭhāna” door te nemen. Kijk eens wat je tegenkomt in je meditatie beoefening; welke hindernis zie je vaak voorbij komen? Je kunt in dit hoofdstuk lezen wat je bij iedere hindernis kunt doen om ermee om te gaan op een praktische en heilzame manier. Experimenteer de aankomende week eens met de adviezen die gegeven worden in dit hoofdstuk. Je kunt het hier (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/167/) lezen en downloaden in het Engels. Je vindt het boek “opengeslagen” op de juiste pagina

Tot slot is het ook van belang om aandacht te hebben voor de afwezigheid van een hindernis. Wanneer onze geest bijvoorbeeld even vrij is van boosheid of van onrust-en-zorgelijkheid en we kunnen dit herkennen, dan mogen we hier blij om zijn. De vreugde die dit geeft, kan ons motiveren om weer verder te oefenen! We wensen je een vriendelijk hart toe bij het oefenen in de komende week.

Hartelijke groet en metta,

Het retraiteteam

  • In het boek wordt voor sommige hindernissen een andere vertaling gebruikt dan tijdens de retraite en in de begeleide meditatie.

PS: alle informatie van deze mail vind je ook terug op de startpagina (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) . Mochten er vragen zijn, dan kun je de vrijwilligers van het retraiteteam bereiken via [email protected] (mailto:[email protected]) . Voor technische ondersteuning (inloggen website 30NOW, boek openen, etc) kun je contact opnemen met [email protected] (mailto:[email protected]) .

Startpagina – Retraite Bhikkhu Anālayo (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/)
Praktijkboek Satipaṭṭhāna (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/)

Dear ,

This week we proceed with the 5 hindrances. This is the first part of the fourth satipaṭṭhāna. You could say these are obstructions in the mind, obstacles that cloud the mind, so to speak, and that prevent awakening. The five hindrances are: sensual desire, anger, sloth-and-torpor, restlessness-and-worry and doubt.

When we practice contemplation on the five hindrances, it is firstly important to learn to recognise whether a hindrance is present in the mind or not. If there is, we can examine it’s conditionality: what are the causes and conditions that led to the arising of the hindrance? What are the causes and conditions that help us to get out of it? As we begin to understand more and more about the conditionality of the five hindrances and become aware of this in our own experience, this understanding can help us to gradually leave them behind and overcome them.

This week’s guided meditation highlights the different hindrances and specifies how we can deal with them within the framework of our satipaṭṭhāna meditation. You can listen and download Venerable Anālayo’s guided meditation here (http://agamaresearch.dila.edu.tw/bhikkhu-analayo-meditation-instructions) .

In addition, take some time to read chapter 8 “Hindrances” of the “Satipaṭṭhāna Practice Guide” and see what you encounter in your meditation practice; which hindrance do you experience during your meditation? This chapter gives practical advice on how to deal with the different hindrances. We invite you to experiment with the advice given in this chapter and to see how the mind responds. You can read and download it in English here (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/167/) . You will find the book “opened” on the appropriate page/chapter.

Finally, it is also important to pay attention to the absence of a hindrance. For example, when our mind is temporarily free of anger or restlessness-and-worry, and we recognise this, we may rejoice. This joy can motivate and inspire us to continue practicing! We wish you a kind and patient heart as you practice in the coming week.

Kind regards and metta,

The retreat team

PS: you can also find all the information of this email on the homepage (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) of the retreat. For questions, you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) . For technical support (log in to website 30NOW, opening book, etc) you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) .

Notificaties activeren
Notificatie ontvangen bij
guest
0 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties