Vertrouwd raken met onze innerlijke natuur

Oefenen in aandacht is als thuiskomen. Ontspannen aankomen in het hier en nu en openen voor de  stroom van indrukken zorgt ervoor dat we vertrouwd raken met onszelf. We leren niet alleen onszelf kennen, maar raken ook vertrouwd met algemeen menselijke natuurlijke processen zoals de vergankelijkheid en oncontroleerbaarheid.

Joost van den Heuvel Rijnders.