Onderzoek

Dertig jaar geleden viel de Berlijnse Muur. Enige tijd later kregen de Oost-Duitsers het Recht op Onderzoek. Ze mochten in de archieven van de Geheime Dienst, de Stasi, kijken en hun dossier opvragen. Er ging een wereld voor hen open. Zo kwamen ze te weten wie hen had bespioneerd, hoe ze dat hadden gedaan, en welke details van hun leven bekend waren bij de Stasi.

Mediteren is ook onderzoeken. Aandacht opent voor dat wat afgesloten is en wat niet gezien en gekend is.
De Boeddha sprak ook over een Recht op Onderzoek. In het Kalama Sutta moedigt hij zoekers van de waarheid aan om zelf op onderzoek uit te gaan en niet zomaar iets aan te nemen.
Onderzoeken is ook spannend. Bij een open mind staat de uitkomst immers niet vast. Het vergt moed om met nieuwe ogen te kijken naar jezelf en vastgegroeide patronen, overtuigingen, opinies en ideeën opnieuw te bevragen en ze onder het vergrootglas van aandacht te leggen. In feite doen we dat in de meditatie ieder moment.
Ondersteunend daarbij is dat er ruimte mag zijn voor verwarring, voor het niet-weten, het nog niet keurig cognitief kunnen inkleuren van de ervaring.
Op het meditatiepad kunnen we onszelf ook bevragen. Openen voor vragen, ermee mogen zitten, en ze in te bedden in aandacht. Zonder antwoorden te verwachten, maar te mogen zitten met een vraag die onze mind weer opent en leert anders te kijken.

Lees onderstaande vragen en ga eens zitten met een van de vragen.
Vertrouw op wat opkomt.
Wat is mijn relatie tot tijdelijkheid?
Leef ik het leven naar mijn waarden?
Waar ben ik aan gehecht?
Waar geef ik mijn tijd en aandacht aan?
Wat zou ik kunnen veranderen in de relatie met mijn ‘vijanden’?

Joost van den Heuvel Rijnders.