Compassie in zen … ?

Jiun Hogen roshi

Jiun Hogen roshi, zenmeester van de Noorder Poort in Wapserveen en spiritueel leidster van het International Zen Institute, zal iets vertellen over hoe compassie in ‘haar’ Zen beoefend wordt.