Wijs omgaan met aangename ervaringen in de beoefening

Frits Koster

In de begeleiding van meditatie is er doorgaans veel aandacht voor het wijs en compassievol leren omgaan met ‘lastige’ ervaringen. Er kunnen zich echter ook allerlei aangename ervaringen voordoen. Hoe hier mee om te gaan?