Speelsheid in de beoefening

Frits Koster

In onderzoek naar mindfulness en vanuit de verschillende boeddhistische tradities kunnen drie waardevolle invalshoeken benoemd worden bij de beoefening van mindfulness: intentie (toewijding), attentie (het gewaar zijn), en attitude (de innerlijke houding). In deze lezing zal aandacht worden besteed aan het houdingsaspect van speelsheid in de beoefening en hoe de Homo Sapiens Ludens in ons op een helende en ruimte scheppende manier door kan werken in de beoefening.