De Adem; Een middel om dichter bij onze ‘Ware Natuur’ te komen

Gerjan Schoemaker

In deze lezing gaat Gerjan in op de waarde van opmerkzaam zijn op de adem in zowel meditatie als in het dagelijks leven. De adem heeft in vele religies, tradities en ook in de hedendaagse complementaire zorg een prominente plek en dat heeft zowel praktische als spirituele redenen.