Boosheid en de kunst van introspectie

Ven. Gendun

Onbekwame emoties als haat verdienen niet alleen veroordeling, maar bieden ook een venster op de onbevraagde aannames waar ieder van ons mee worstelt. In een tijd waarin we ogenschijnlijk steeds meer als stammen tegenover elkaar komen te staan, zullen we bespreken wat we van gevoelens als haat, boosheid en machteloosheid kunnen leren over onszelf, maar ook over hoe bruggen te bouwen over de ogenschijnlijk onoverbrugbare verschillen die ons teisteren. Dit zoals altijd in zowel woord als meditatie!