Het ‘Bodhisattva ideaal’ en de zes Paramita’s

Irène Bakker

In het Mahayana boeddhisme is het ‘Bodhisattva ideaal’ een centraal thema. Het is het diep gevoelde verlangen om lijden te verlichten c.q. te transformeren, gevolgd door het commitment zich daarvoor in te zetten totdat elk wezen vrij is.De zes Paramita’s zijn kwaliteiten die we kunnen cultiveren en ont-wikkelen, zodat we steeds meer als een Bodhisattva kunnen gaan leven, zelfs al is het maar ‘parttime’……..Irène Kaigetsu Kyojo bakker is zenleraar en spiritueel leider van Zen Spirit. Zij beoefent zen sinds 1986 en is dharma opvolger van Roshi Joan Halifax. Bij 30NOW geeft zij o.a. de live cursus ‘Leven met Sterven’.