Wie ziek is, is ook gezond – het optimistische sterfbed van mijn vader

Ciska Matthes

Mijn vader Henk, die filosoof was, wist zijn terminale diagnose destijds luchthartig op te vatten. Hij was vastbesloten om zijn dood met open vizier en onproblematisch aan te gaan. Zijn bijzondere houding maakte het hele proces niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn omgeving makkelijker.
Deze avond wil ik graag over hem en zijn laatste dagen vertellen. Zijn voorbeeld kan een inspiratie zijn om zonder klachten en vol acceptatie met het onvermijdelijke om te gaan.
De lezing sluit aan bij het thema ‘leven met sterven’.