Mediatie-reeks De Vijf Khandhas (1)

Michaël Verlouw

In deze meditatie-reeks kijken we naar de manier waarop we van moment tot moment onze eigen werkelijkheid creëren.

De Boeddhistische psychologie leert ons, dat wat wij onze persoonlijkheid noemen, in werkelijkheid een ‘dans’ is van vijf khandhas. Buiten deze vijf ‘belevingslagen’ is er niets te vinden….. de dans, het dansen en de danser zijn één.

Door op verschillende meditatieve manieren te werken met de khandhas, ga je het proces van oorzaak en gevolg zien. Een proces dat steeds verandert en wat geen vaste kern heeft. Dit proces helder gaan zien en ervaren, maakt vrij.

De vijf Khandhas zijn: vorm/materie, gevoel(stoon), perceptie, gedachten en bewustzijn.