Stoppen met Vechten

Michaël Verlouw

Een meditatie over rusten in ‘zijn met wat er is’.