De beoefening van Tonglen

Frits Koster

Tonglen is een oude Tibetaanse meditatievorm, die ons de mogelijkheid biedt om (een bron van) stress op een specifieke, intieme manier te kunnen verkennen. Het zou een paradoxale beoefening genoemd kunnen worden die in het begin enigszins vreemd kan overkomen. In de seculiere training Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) hebben we geprobeerd deze beoefening meer toegankelijk te maken en benoemen we dit als ‘Compassioneel ademen’ of als ‘Tonglen-light’. N.B. Deelname vraagt mogelijk wel wat extra moed en bereidheid.