Welkom heten als oefening

Joost van den Heuvel Rijnders

Geïnspireerd op het gedicht van Marieke Lucas Rijneveld: Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal alsvluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek,naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbareruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkelder.