Nowhere to go, nothing to do

Leni Cellini

Laten we samen proeven van niet-doen. En helemaal landen in het moment.

Nowhere to go, nothing to do: deze uitnodiging van zenmeester Thich Nhat Hanh kan erg ondersteunend zijn in onze beoefening. Het herinnert ons eraan dat er niets te bereiken valt. Dat we al zijn waar we moeten zijn.