Van ‘human doing’ naar ‘human being”

Dorine Esser

Samen mediteren, samen zijn.