Zen meditatie – het Grote Vertrek

Maarten Olthof

De Vier Edele Waarheden en het Achtvoudige Pad vormen de basis van de Boeddha. Voor de Boeddha ging het Grote Vertrek (the Great Departure) hieraan vooraf. Hoe kan dit vertrek ons inspireren om onze weg te gaan?

Deze meditatie is een voorproefje van de Live Cursus die op 18 augustus start. Zie 30now.nl/basis-van-het-boeddhisme