In de stilte aandachtig luisteren

Riët Aarsse

In deze meditatie zijn we gezamenlijk in stilte. De stilte geeft ons gelegenheid om onze aandacht te openen naar de innerlijke stem(metjes) en deze met vriendelijke ontvankelijkheid – zonder te analyseren – nader te onderzoeken. Wat gebeurt er, wanneer maken innerlijke stemmetjes lawaai, en wat als ze eigenlijk geen reacties produceren? Een kalme exploratie zonder dat een antwoord gevonden hoeft te worden. Riët Aarsse is retraitebegeleider, leraar Insight Dialogue en geeft les bij o.a. Amsterdam Inzichtmeditatie dat zij drie jaar geleden oprichtte.