Niets doen

Frits Koster

We kunnen twee manieren onderscheiden waarop we mindfulness of opmerkzaam kunnen zijn: gefocust en receptief. Beide zijn van waarde. De gefocuste aandacht gaat bij ijverige, geëngageerde mensen wel gauw domineren, terwijl receptieve opmerkzaamheid minder inspanning kost en vaak juist meer wijsheid brengt.

In deze meditatie zullen we – na een verkenning van de beide vormen – de tweede vorm van opmerkzaamheid nader gaan belichten en word je uitgenodigd te zitten zonder iets te hoeven doen.