Mushotoku – ‘non-gaining mind’ – Zitten zonder doel

Annetje Jikai Brunner

Mushotoku is een begrip uit de hartsoetra, één van de meest gezongen soetra’s ter wereld. Het betekent ‘de geest die niets verwerft’ en deze niets-verwervende geestestoestand wordt beschouwd als een belangrijke poort naar bevrijding.