Gedachten zijn inhoudelijk geen feiten

Frits Koster

In de boeddhistische psychologie worden gedachten benoemd als een deel van het derde veld voor opmerkzaamheid: cittānupassanā of opmerkzaamheid met betrekking tot mentale processen. In deze gezamenlijke meditatiebijeenkomst zullen we aandacht besteden aan gedachten en hoe we ze kunnen aanschouwen als kleine stroompjes energie en informatie – zonder ze te hoeven verdringen en zonder in de inhoud te hoeven verdrinken.
– ‘Live Vipassana Meditatie op Maandagavond’: Deze serie wordt verzorgd door verschillende begeleiders uit de vipassana traditie, ook wel inzichtmeditatie genoemd. De live meditaties zijn voor iedereen toegankelijk en ook los van elkaar te volgen. Na een korte inleiding is er een half uur meditatie. Afsluitend is er een uitwisseling van 15 minuten (via de chat in Zoom).